iCons-Hungary: Tréning, coaching, tanácsadás, mérés & teszt

Üzleti stratégiák és személyes kompetenciák fejlesztése

Szolgáltatás keresés

Keresett kifejezés:
Szolgáltatásaink:

Facebook

Kapcsolat

iCons-Hungary Kft.

Cím: 6723 Szeged, Sándor u. 13.

 

Munkatársaink:

Környei Imre:

mobil: +36 20 474 3214

e-mail

Dr. Fedor István

mobil: +36 20 327 4859

e-mail

Fedor György

mobil: +36 30 360 1914

e-mail

  

Céges adatok:

Statisztikai számjel: 14268449-7022-113-06

Akkreditáció

» Nyilvántartott programok

1. sorszám: 890020 Ügyfélszolgálati szakmai továbbképző program

2. sorszám: 890020 Vezetői szakmai továbbképző program

3. sorszám: 890020 Együttműködés fejlesztő szakmai továbbképző program

4. sorszám: 890020 Értékesítési szakmai továbbképző program

5. sorszám: 890020 Személyes hatékonyságnövelő szakmai továbbképző program

6. sorszám: 890020 Változások kezelése és menedzselése szakmai továbbképző program

akkreditálva PL-6606 nyilvántartási számon

7. sorszám: 890020 Hatékony kommunikáció szakmai továbbképző program

 

Hatósági nyilvántartásba vételi szám: 00417 / 2010 

 

» Állandó képzési helyszín

N.A.P-Fény AlapfoMűvészetoktatási Inzmény

4400 Nyíregyháza, Csaló Köz 2.

 

» Minőségpolitika

Az iCons-Hungary Kft. alapvető célja, hogy a magyar piacon működő közép- és nagyvállalatok vezetőinek és munkatársainak elvárásait és igényeit megismerje és azokat az üzleti és szakmai készségek, képességek fejlesztésével minél magasabb színvonalon kielégítse.

Küldetésünk ügyfeleink támogatása az egyéni, szervezeti és versenykörnyezeti kihívások minél sikeresebb megválaszolásában azáltal, hogy közreműködünk az egyéni teljesítmény fejlesztésében, a szervezeti hatékonyság és harmónia javításában, a stratégia és struktúra újragondolásában. Ennek érdekében ügyfeleinkkel hosszú távú együttműködésre törekszünk, melynek alapja a bizalom, az őszinteség, az egyértelmű megállapodások, a vállalható feladatok.

Minőségpolitikánk szerves részét képezi a vállalkozás üzleti stratégiájának. A minőségpolitikai célok alapján kialakított minőségirányítási rendszer felöleli cégünk minden vezetői, fő tevékenységi és támogatói munkafolyamatát. Kiemelt szerepet kap, hogy korrigáló és proaktív tevékenységgel folyamatosan fejlesztjük, és belső auditokkal ellenőrizzük a rendszer működőképességét.

A vezetők, munkatársak, oktatók feladata és felelőssége tisztázott, és mindenki számára érthető, tevékenyen részt vesznek a minőség iránti elkötelezett magatartás kialakításában, folyamatos fejlesztésében, és törekszenek a stratégiai partnerekkel való bizalmon alapuló, jó partneri kapcsolat fenntartására. Ennek alapfeltétele, hogy sikeresen teljesítsük a partnereink felé vállalt szerződéses kötelezettségeinket. A minőségtudatos szemléletmóddal való minél hatékonyabb azonosulást belső workshopok lebonyolításával támogatjuk.

A cégen belül meghatározzuk a hatékony működéshez szükséges emberi és műszaki követelményeket és ehhez hozzárendelve biztosítjuk az erőforrásokat. Megfelelően képzett személyzetet jelölünk ki az irányításra, a munka végrehajtására, és az igazolási tevékenységre, a technológiai korszerűsítéseket olyan prioritások alapján végezzük, amelyek a vevői igényekhez igazodnak.

Az iCons-Hungary Kft. vezetősége az önértékelési rendszer keretében évente legalább egyszer felülvizsgálja a minőségbiztosítási rendszert. A felülvizsgálatot a képzési vezető irányítja. A vizsgált témák a következők:

            • A minőségpolitikai nyilatkozat céljai

            • A belső auditok feljegyzései

            • Az esetleges javaslatok a minőségügyi rendszer módosítására

            • A minőséggel kapcsolatos észrevételek, reklamációk, kifogások áttekintése és azok értékelése

A megfelelő minőségű szolgáltatás nyújtásához, illetve ahhoz, hogy a minőségbiztosítási rendszer hatékony működjön a dokumentumok kiadását, kezelését, módosítását és tárolását szabályozott keretek között valósítjuk meg.

 

Budapest, 2012. április 11.

 

Fedor György

képzési vezető

 

» Panaszkezelési tájékoztató

Cégünk, minden szolgáltatása során, értékelőlapokon keresztül kap visszajelzést a részvevőktől a képzési folyamat minőségéről. A programokat követő személyesen történő visszacsatolás pontos tájékoztatást ad az ügyfél elégedettségéről. Szükségét érezzük azonban egy olyan panaszkezelési rendszer kialakításának és működtetésének, mely gyors és hatékony lehetőséget biztosít ügyfeleink esetleges problémáinak megoldására.

Ennek alapfeltétele, mely cégünk minden munkatársára érvényes, az  egységes panaszkezelési alapelvek lefektetése, az ügyfélpanaszokból származó információk rögzítésének és feldolgozásának szabályozása, valamint e szabályok betartása és betartatása. Ezek segítségével létrejön egy ügyféligényekre alapozott szolgáltatlásfejlesztés.

A panasz felvétele:

e-mal: info@icons.hu

Panaszkezelés személyi felelőse:

Csoma Csilla